Kalendarz szkolny

 

4.09. 2017r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13.09. 2017r. Rada Pedagogiczna- zatwierdzenie Nadzoru Pedagogicznego
20.09. 2017r. Spotkanie z rodzicami- organizacyjne
13.10. 2017r. Dzień Edukacji Narodowej; Pasowanie na uczniów klasy I
25.10.2017r. „Drzwi otwarte” w godz. 17.00-18.00
10.11. 2017r. Uroczysty apel z okazji święta Odzyskania Niepodległości
przez Polskę
22.11. 2017r. ‘ Drzwi otwarte” w godz. 17.00-18.00
Listopad 2017r. „Wesoły dzień 6-latka”
6.12.2017r Mikołaj w szkole i „Bączek matematyczny”
15.12.2017r. Wywiadówka godz. 17.00 – 18.00 dla klas 0-5;
godz. 18.00 – 19.00 dla klas 6, 7 – 2, 3 gimnazjum
22.12.2017r. Wigilia w szkole
23.12.2017r.-1.01.2018r. Przerwa świąteczno- noworoczna
26.01.2018 Ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania
29.01.2018r. Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna
30.01.2018r. Wywiadówka godz. 17-18 dla klas 0-5; godz. 18-19 dla klas 6,7 – 2,3 gimnazjum
31.01.2018r. Termin zakończenia I semestru
6.02.2018r. „Dzień Patrona”
12-25.02.2018r. Zimowe ferie
Marzec 2018r. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
21.03.2018r. „Drzwi otwarte” w godz. 17.00-18.00
20.03.2018r. Dzień wiosny i Dzień angielski
29.03.2018r.-3.04.2018r. Wiosenna przerwa świąteczna
18,19,20.04.2018r. Egzaminy gimnazjalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych
25.04.2018r. „Drzwi otwarte” w godz. 17.00-18.00
30.04.2018r. Święto Konstytucji 3-maja – akademia
1.05.2018r. Święto Pracy
2.05.2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3.05.2018r. Święto Konstytucji 3-maja
4.05.2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.05.2018r. Ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych
23.05.2018r. Wywiadówka godzina 18.00
24.05.2018r. Ostateczny termin składania wniosków do nauczycieli o podwyższenie oceny przewidywanej
31.05.2018r. Boże Ciało
1.06.2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4.06.2018r. Dzień dziecka i Dzień sportu
15.06.2018r. Ostateczny termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
18.06.2018r. Rada pedagogiczna- klasyfikacyjna
20.06.2018r. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018
22.06.2018r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.06.2018r.-31.08.2018r. Ferie letnie
27.06.2018r. Ostateczny termin odwołania od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.