Podręczniki – rok szkolny 2017/2018

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia do klas 1-7 zakupione zostaną przez Szkołę w ramach dotacji celowej
Dotacja nie obejmuje podręczników i ćwiczeń do nauczania religii !!

 

Klasa I
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa II
„Kochamy Pana Jezusa” Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa III
„Przyjmujemy Pana Jezusa” Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa IV
„Jestem Chrześcijaninem” Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa V
„Wierzę w Boga’ Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa VI
„Wierzę w kościół” Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa VII
„Spotkanie ze słowem” Ks. J. Szpet, D. Jackowiak